Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab K-Print OÜ välja alljärgneva hanke:


Heidelberg Suprasetter 106 uuendamine 


(pakkumuse esitamise tähtaeg 28.09.2020 16:00 GMT +3, tööde valmimise tähtaeg 6 kuud lepingu sõlmimisest).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 226746) https://riigihanked.riik.ee/.
Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond (Projekt nr 2014-2020.4.03.19-0521).

Tegemist ei ole hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse § 3 üldpõhimõtteid.